Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

2 miljoen Euro beschikbaar voor arbeidsmarktinnovatie

De provincie Noord-Brabant stelt € 2 miljoen beschikbaar voor originele ideeën om de Brabantse arbeidsmarkt verder te helpen. Ideeën voor onderzoek, businessplannen en organisatie- of werkveldvernieuwingen zijn van harte welkom. U kunt tot 15 december 2016 deze cofinanciering aanvragen.

De provincie heeft de subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant 2016 geopend voor projecten die ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk komen en blijven in Noord-Brabant. Dit kan op diverse manieren:

  • het verrichten van onderzoek
  • het opstellen van een businessplan
  • het doorvoeren van vernieuwingen in een organisatie of werkveld

De voorstellen dragen verder bij aan de prioriteiten van de provincie

  • Internationalisering van de arbeidsmarkt
  • Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • Een flexibele arbeidsmarkt met zekerheden, ook wel flexicurity
  • Iedereen doet mee, een arbeidsmarkt voor alle Brabanders 
  • Versterking van het mkb en sociale innovatie

Kans voor nieuwe partijen

Robotisering, flexibilsering, veranderende onderwijssystemen, opkomende startups. Hoe kunnen werkgevers en werknemers het best met deze ontwikkelingen omgaan? Naast de partijen die de provincie al ondersteunt, zijn er andere organisaties, bedrijven of stichtingen die hier goede ideeën over hebben. Ook deze nieuwe partijen geeft de provincie graag een kans.

Bekijk het filmpje

Voorwaarden en aanmelden