Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

14 april masterclass zorginnovatie voor vrijwilligers

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Met de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers lukt het vaak om hier invulling aan te geven. Zij hebben een belangrijke functie als het gaat om langer thuis wonen. Maar hoe kunnen vrijwilligers ontlast worden in de zorg aan huis? Zorginnovaties, in de vorm van nieuwe producten en diensten, kunnen daar een bijdrage aan leveren. Op donderdag 14 april 2016 organiseert het Vrijwilligerscollege samen met het Huis van Morgen een informatiemiddag waarin uitleg gegeven wordt over deze nieuwe zorgtoepassingen.

Tijdens de masterclass wordt uitleg gegeven over het proces van ouder worden. Wat betekent dit voor mensen en hoe kunnen zij gezond ouder worden in hun eigen omgeving zonder belemmeringen? Daarnaast krijgen de vrijwilligers een toelichting op enkele nieuwe producten en diensten die hen kunnen ontlasten bij de zorg aan huis. Er is deze middag volop gelegenheid om de producten te bekijken, zelf uit te proberen en vragen te stellen. Alle producten die getoond worden zijn verkrijgbaar. Het Huis van Morgen is geen commerciële organisatie maar kan de deelnemers wel informeren over de verkooppunten.

Donderdag 14 april 2016
13.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Locatie: Kellebeek College, Oostelijke Havendijk 1, Roosendaal

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar vrijwilligerscollege@wijzijntraversegroep.nl.