Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

12 oktober inloopmiddag Huis van Morgen

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg. De regie over de zorg komt steeds meer bij mensen zelf te liggen. Maar hoe pak je dat aan en zorg je er bijvoorbeeld voor dat je huis zo is ingericht dat je er, ook als je minder mobiel bent, nog steeds kunt blijven wonen. In het Huis van Morgen kan iedereen kennis maken met nieuwe producten en diensten die het mogelijk maken om langer zelfstandig en een goede gezondheid thuis te wonen. Op maandag 12 oktober van 15.00 – 17.00 uur staan de deuren van het Huis van Morgen open tijdens de inloopmiddag.

Maak kennis met nieuwe mogelijkheden in de zorg

Het Huis van Morgen is een initiatief van het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) dat  bedrijfsleven, de zorgsector en patiënten met elkaar verbindt op innovatiegebied. De ruimte is gevestigd in het gebouw van het Kellebeek college voor MBO zorg- en welzijnszorgopleidingen. Leerlingen kunnen zo tijdens hun opleiding al kennismaken met de allernieuwste ontwikkelingen. “We willen zorginnovaties toegankelijk maken voor een breed publiek. Bezoekers worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden en ze kunnen de producten ook zelf uitproberen”, aldus directeur Chantal van Spaendonck.

Zorginnovatie sluit aan bij de (zorg)vraag

Innovaties op zorggebied zijn er legio. Mobiele badkamers, mobiele alarmeringssystemen, of sleutelsystemen waarmee met een mobiele telefoon bepaalde mensen toegang kunnen krijgen tot de woning van een zorgbehoevende. Maar soms zijn de innovaties ook heel simpel. Chantal van Spaendonck toont een doodgewoon houtblokje. Geplaatst tussen twee traptredes blijkt dat een superhandige vinding die de hoogte van traptredes halveert en ervoor kan zorgen dat mensen langer zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen. “De impact van zo’n op het oog simpele vinding is groot”, zegt ze, “het alternatief is een traplift, die duidelijk onderstreept dat iemand iets niet meer kan, terwijl deze innovatie voor veel mensen al een enorme verbetering beidt en mensen helpt zonder hun eigenwaarde aan te tasten.” Van Spaendonck wijst verder op een apparaat dat mensen kan helpen bij het aantrekken van steunkousen. “Dit apparaat zorgt ervoor dat mensen niet langer afhankelijk zijn van de komst van de thuiszorg en zelf het moment van opstaan en slapengaan kunnen bepalen, ze krijgen hiermee veel vrijheid terug en zijn veel minder afhankelijk van anderen.

Kruisbestuiving op de zorgboulevard van het Kellebeek College

 “Hier op de Zorgboulevard zien we dagelijks mooie dingen ontstaan. Zo was er een rolstoelgebonden cliënte die studenten die met een tillift aan het oefenen waren uitdaagde om háár uit haar rolstoel te tillen en zo de échte praktijk te leren. Dat zijn mooie momenten, die tekenend zijn voor de rol die wij met partners in de Zorgboulevard samen willen vervullen”, vertelt ze, “Op afspraak gaan wij graag met particulieren en zorgprofessionals in gesprek om te kijken tegen welk vraagstuk ze aanlopen en welke oplossingen daarvoor beschikbaar zijn of welke partijen deze oplossing mogelijk zouden kunnen ontwikkelen.

Kom langs op 12 oktober!

Op maandag 12 oktober organiseren we een inloopmiddag en is iedereen welkom. Wij geven dan graag uitleg over de diverse innovaties, maar het is ook onze rol om vragen en informatie te ontvangen van burgers. Wij willen het bedrijfsleven, professionals en patiënten met elkaar verbinden. Samen kunnen we laten zien dat er in de zorg ook veel erg mooie ontwikkelingen plaatsvinden en kunnen er nieuwe innovaties ontwikkeld worden die een behoefte invullen!”