Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

12 december: 1e Nederlandse Paro-dag

Avans Hogeschool, Focal Meditech, Zuyderland en Zuyd Hogeschool organiseren op 12 december samen de Paro-dag voor gebruikers en geïnteresseerden in Paro.

Paro, wie kent deze sociale robot niet? Het zeehondje dat een kalmerend effect kan hebben en reacties kan uitlokken. Paro wordt al veel ingezet bij ouderen met dementie. Paro vermindert onrust en helpt familie en zorgprofessionals om contact te maken met de persoon met dementie. Inmiddels worden ook ervaringen opgedaan bij personen met autistisch spectrum stoornissen en ernstig meervoudige beperkingen.

De eerste Nederlandse Paro-dag

Vijf kernvragen lopen als rode draad door deze dag:

  • Hoe kun je Paro inzetten en onderhouden?
  • Wat zijn succesfactoren?
  • Is er bewijs voor effect?
  • Hoe zorg dat je dat Paro echt een succes wordt in je organisatie?
  • Hoe kunnen we van elkaar blijven leren?

De dag bestaat uit een mix van werkvormen zoals demonstraties en presentaties (o.a. van de Japanse ontwerper van Paro, Takanori Shibata). Daarnaast is veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen door de deelnemers; studenten schrijven de praktijkverhalen op en delen deze. Ook bespreken we hoe we elkaar na deze dag kunnen blijven inspireren. Natuurlijk maken we mooie foto’s van al die Paro’s en hun ‘baasjes’. Voor iedereen die een Paro meeneemt, is de entree gratis.

Datum, tijd en locatie

dindag 12 december 2017
10.30 – 17.00 uur
Locatie: Onderwijsboulevard 215, ‘s-Hertogenbosch

Inschrijving

Inschrijfgeld voor deelname aan de workshop bedraagt €75,- euro inclusief lunch & borrel. Echter neem je een Paro mee dan mag je als persoon gratis deelnemen! Voor vragen kunt u terecht bij Lisa de Leeuw: Tel: 013-5333103 / 06-40259885 of een mail sturen naar paro.ecs@avans.nl

Download uitnodiging