Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

René van Donschot

René van Donschot

Organisatie S&L Zorg

Waarom CIC-off?

Innovaties zijn er volop, maar hoe zet je innovatie in om het leven van mensen echt te verbeteren? Samen proberen we kennis en ervaring te delen en zo meer tempo te maken met innovaties. Persoonlijk raak ik vooral geïnspireerd door vernieuwingen die heel eenvoudig zijn, die zijn vaak ook het best toe te passen in de praktijk. Binnen CIC-off ben ik de link met het innovatieteam van S&L Zorg; een team dat uitdagingen in de zorg te lijf gaat met praktische innovaties!