Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Petra Graven, coördinator onderwijs

Petra Graven, coördinator onderwijs

Door te experimenteren, leer je meer over de toepassing

Studenten zijn de professionals van de toekomst. Het is daarom heel belangrijk dat zij tijdens hun opleiding kennis maken met nieuwe toepassingen. Met het Huis van Morgen heeft het Kellebeek College daarvoor de kennis in huis. Toch blijven veel studenten liever op een afstand kijken en is de drempel om echt aan de slag te gaan met deze nieuwe innovaties nog hoog. Ik ga daar samen met de docenten van het Kellebeek College meer invulling aan geven. Ik ben hier in 2017 mee gestart. Vanuit mijn achtergrond, gezondheidswetenschappen en de ervaring in de zorg en onderwijs, voelde ik mij eigenlijk al direct thuis in deze opdracht. Ik zie waar de kansen liggen om zorginnovatie in het onderwijs in te bedden.

Iets nieuws is altijd spannend, dat geldt ook voor zorginnovatie. Daarom is het belangrijk om heel laagdrempelig hiermee aan de slag te gaan. Door te experimenteren leren studenten dat deze (technologische) hulpmiddelen eigenlijk heel handig zijn. Verder is het belangrijk om samen met de docenten te werken aan een andere manier van denken rondom vernieuwing en verbetering in de zorg. Zodat studenten aan het einde van hun studie zien waar en wanneer innovaties ingezet kunnen worden en dan kunnen adviseren en stimuleren. En dat is waar het om gaat.

E: petra@cic-westbrabant.nl