Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Natascha van Riet

Natascha van Riet

Organisatie: Care Innovation Center West-Brabant, projectleider CrossCare/GGD West-Brabant

Waarom CIC-off?

Inspiratie, versterken en krachten bundelen om de gezondheidszorg te verbeteren.

Je mag me bellen als het gaat over het verbeteren van de (preventieve) gezondheidszorg, waarbij ik eHealth zie als belangrijk middel. Goede ideeën, inspiratie of vragen, ik hoor het graag.

www.ggdwestbrabant.nl