Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Margo Emmen, projectleider

Margo Emmen, projectleider

Zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met zorgtechnologie

Al vele jaren ben ik werkzaam als verpleegkundige bij een thuiszorgorganisatie en het viel mij steeds meer op, dat er weinig innovatieve hulpmiddelen bij de mensen thuis te vinden zijn. Maar wat voor soort zorginnovaties er allemaal zijn, dat wist ik zelf eigenlijk ook niet zo. In 2010 startte ik met de opleiding Toegepaste Gerontologie en na ruim 3 jaar, was ik een diploma en veel kennis over de ouder wordende mens rijker.

Binnen het Huis van Morgen geef ik presentaties en gastcolleges over nut en vooral noodzaak van het gebruik van hulpmiddelen. Hierbij besteed ik veel aandacht aan kennisoverdracht op het gebied van het verouderingsproces, de risico’s die dit met zich meebrengt en leer ik mensen hoe je zelf deze risico’s positief kunt beïnvloeden.

Het Huis van Morgen is een uitdagende leerplek voor studenten, en stagiaires begeleid ik dan ook graag. Van hen valt ook altijd weer te leren.

Eigenlijk pak ik op wat er op mijn pad komt, met maar één doel: zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met de vele mogelijkheden die zorgtechnologie biedt om veilig en comfortabel thuis te (blijven) wonen, met een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en behoud van de eigen regie. Dit geldt niet alleen voor senioren, maar voor iedereen.

E: margo@cic-westbrabant.nl