Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Harry Prins

Harry Prins

Bruggetjes maken tussen techniek en blije mensen

“Als organisatie adviseur ben ik werkzaam geweest voor zorginstellingen op het gebied van procesverbetering. Zo ben ik ook betrokken geweest bij domotica en innovaties in de ouderenzorg. Daar heb ik geleerd dat techniek en innovatie mooi is maar dat de toepassing nog veel leuker is. Vooral als je ziet wat het voor de mensen met een beperking kan betekenen. Ik hoop als ambassadeur vooral die “bruggetjes” te maken tussen techniek en blije mensen.”