Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Yvonne Jansen

Yvonne Jansen

Waarom CIC-Off?

Robuust richt zich op aanjagen, initiëren en ondersteunen van uitkomstverantwoordelijke (regionale) netwerkorganisaties die zich willen inzetten voor het verbeteren van populatiegezondheid.

Om (systemische) innovaties te realiseren, die daadwerkelijke bijdragen aan het verbeteren van populatiegezondheid, moeten partijen in zorg, welzijn, participatie, gemeenten en bedrijven veel meer verbinding met elkaar zoeken. Innovaties realiseer je alleen als je elkaar kent, weet wat er speelt, welke meerwaarde andere partijen kunnen bieden. Daar draagt Robuust graag aan bij. Het CIC-Off is daar een mooi netwerk voor.  

www.rosrobuust.nl/www.lijnloos.nl