Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeƫn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Care Funding

 

In samenwerking met organisaties als banken, subsidieadviesbureau's, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en formules als Starterslift en Tilburg Innovation Center vervult het Care Innovation Center een belangrijke rol in de coƶrdinatie van activiteiten gericht op het aantrekken van durfinvesteerders en subsidies op gemeentelijke, provinciaal, landelijk en vooral ook op Europees niveau.

Huidige subsidietrajecten:

Interreg

Het Interreg IV A-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor dit grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma stelt Europa een budget van ruim 94 miljoen euro ter beschikking. Met de aanvullende steun van onder meer de betrokken nationale overheden en provincies, betekent de uitvoering van het programma een forse investeringsimpuls voor Vlaanderen en Zuid-Nederland. Doel is om door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven, bij te dragen aan de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de hele grensregio.

OP-Zuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, samen met de steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
In het verlengde van de Europese Lissabon-strategie heeft OP-Zuid als voornaamste doelstellingen de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.