Workshop Van 'daten' naar 'samenlevingscontract'

Om de uitdagingen in de zorg aan te kunnen, zijn veranderingen en innovaties nodig. Deze innovaties ontstaan vaak vanuit behoeftes in de zorg en/of goede ideeën van bedrijven. Dat leidt vaak ook tot meer samenwerkingen tussen zorgorganisaties en bedrijven (inclusief startups), die in samenwerking nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Alleen, hoe zorg je voor een succesvolle samenwerking? Bedrijven en zorgorganisaties komen vaak uit een andere sector, werken op een andere manier, kennen vaak een andere cultuur. Hoe zorg je ervoor dat dit proces goed verloopt en je over en weer tot goede afspraken komt in verschillende fases van de samenwerking?
 
 

In een workshopreeks van 4 workshops met concrete voorbeelden, praktische handvatten en echte cases gaan we aan de slag. De 4 workshops zijn toegankelijk voor zorgorganisaties die partner zijn van het Care Innovation Center en er worden een paar specifiek geselecteerde bedrijven uitgenodigd om aan te sluiten. In de workshopreeks komt het proces van verkennen tot het sluiten van een overeenkomst mét ontbindingsvoorwaarden aan bod. Op een open manier ervaringen delen en leren van én met elkaar staat hierbij centraal.

De workshops vinden plaats op 25 november, 24 januari, 14 februari en 24 maart. 

Doelgroep: zorginnovatoren, managers, beleidsmedewerkers van partners van het Care Innovation Center. Er wordt vanuit gegaan dat per organisatie dezelfde persoon bij alle vier de workshops aansluit. Bij sommige workshops kan een extra collega uitgenodigd worden in overleg met het CIC. Er kunnen circa 8 zorgorganisaties deelnemen. Bedrijven worden gericht geselecteerd, waarbij er minimaal 2 ervaren bedrijven deelnemen en 4 bedrijven die nog in de ontwikkeling van hun innovatie zitten.
 
De workshops zijn georganiseerd door Care Innovation Center, Bravis, Groenhuysen, tanteLouise i.s.m. Rockstart en Amgen, met dank aan Provincie Noord-Brabant.