Thuis Wonen en Zorg

Het aantal mensen met een zorgbehoefte dat zelfstandig woont of zelfstandig blijft wonen groeit. Daardoor verschuift de zorg van intramuraal naar extramuraal. Deze verschuiving van kwetsbare ouderen naar de wijk zorgt voor extra vraagstukken op het gebied van veiligheid, nabijheid van de zorg, gezondheid, achtervang etc. Wat betekent dat voor de fysieke woonomgeving? Wat kunnen technologische innovaties (domotica) hieraan bijdragen? 

Woningcorporatie Alwel en het Care Innovation Center bespreken met belanghebbende partijen dit belangrijke thema. De (digitale) bijeenkomst Thuis Wonen en Zorg vindt plaats op maandag 18 januari van 11.00 tot 12.00 uur.