Samen Slimmer Zorgen event

Als onderdeel van de Slimme Zorg Estafette wordt op dinsdag 23 februari van 14.00 tot 17.00 uur het Samen Slimmer Zorgen event gehouden. Meer informatie volgt.

Datum en tijd
Samen Slimmer Zorgen event
14.00-17.00 uur
online