Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Persoonsgerichte zorg voor mensen met (pre) diabetes!

Persoonsgerichte zorg voor mensen met (pre) diabetes!

Denk-mee bijeenkomsten van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Waarom? 

  • Preventie: Wanneer we diabetes gerelateerde ziektelast en ziektekosten willen terugdringen moeten we de komende tijd fors gaan investeren in preventie. De NDF wil hier het voortouw in nemen. Hoe verhogen we de effectiviteit van de mogelijkheden die preventie biedt en waar zetten we geprioriteerd op in?
  • Persoonsgerichte zorg: er bestaat een spanningsveld tussen ketenzorg en persoonsgerichte zorg. Hoe die kloof te overbruggen?
  • eHealth: mensgerichte technologie in de diabeteszorg biedt de kans om eigen regie van patiënten te vergroten en werkdruk te verlagen. Onder welke voorwaarden kan dit onderdeel worden van de behandeling?

Tijdens de ‘denk mee’ bijeenkomsten horen we graag uw visie en concrete gedachten over de toekomst van de diabeteszorg. Waar liggen kansen die we samen op kunnen pakken, zodat de kwaliteit hoog blijft en de zorg passend, betaalbaar en toegankelijk?

Opzet bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomsten zullen de onderwerpen worden ingeleid door experts. Vervolgens zullen de aanwezigen op interactieve wijze samen over de onderwerpen spreken. Wij nodigen u van harte uit uw kennis, expertise en ervaring met ons te delen.

Toekomstgericht actieplan

Uw inbreng zal verwerkt worden in een toekomst gericht actieplan van, voor en met het diabetesveld.

Wanneer:          

8 februari           19.00 uur - 22.00 uur      Utrecht              Stadskantoor
21 februari         19.00 uur - 22.00 uur      Zwolle                Hogeschool Windesheim
28 februari         19.00 uur – 22.00 uur      Breda                Hogeschool Avans

De locaties worden binnenkort bekend gemaakt.

Aanmelden

U kunt zich dan aanmelden door een e-mail te sturen naar e.beels@diabetesfederatie.nl.