Partnerbijeenkomst (besloten)

De (gezondheids)zorg kent grote uitdagingen, ook als corona onder controle is. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar goede (gezondheids)zorg, maar het beschikbare personeel neemt af. Mensen zullen ook steeds meer eigen regie over hun gezondheid en zorg (willen) nemen. Al deze uitdagingen vragen om slimme oplossingen, een andere manier van werken en veranderbereidheid. 

Innovaties spelen een belangrijke rol bij het oplossen van deze uitdagingen. Daar is de zorgsector inmiddels van doordrongen. Tegelijk werpt dat weer nieuwe vragen op. Het Care Innovation Center verbindt (gezondheids)zorginstellingen, innovatieve ondernemers en onderwijs en is een aanjager van nieuwe slimme oplossingen. 
Met diverse organisaties wordt al enige tijd op diverse fronten samengewerkt en zijn medewerkers betrokken en aanwezig bij diverse bijeenkomsten, projecten en andere initiatieven. Het Care Innovation Center wil werken aan een duurzame samenwerking met een vaste kern aan partners. Zodat samen innovatie vleugels gegeven kunnen worden en inhoudelijk de verbinding verder wordt versterkt. Het Care Innovation Center wil haar partners ondersteunen in hun innovatie ambities en heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een sterk netwerk en inhoudelijke expertise opgebouwd omtrent het thema innovatie.  
Daar wordt op bestuurlijk niveau op woensdag 16 juni verder op gesproken.