Parels en briljante mislukkingen

Partners van het Care Innovation Center zijn ieder op hun eigen wijze bezig met innovatie. Vele innovaties vinden inmiddels hun weg in de zorg. Maar hoe zorgen we ervoor dat onderling de 'parels' en de 'briljante mislukkingen' met elkaar uitgewisseld worden? 

Maandag 21 maart 2022 vindt het event 'Parels en briljante mislukkingen' plaats. Vanaf 16.00 uur delen de partners van het Care Innovation Center hun parels en briljante mislukkingen met elkaar. Een leerzaam event op het gebied van innovaties. 

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor partners van het Care Innovation Center.