Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Opening DigiTuin Bravis Ziekenhuis, 26 januari

Tijdens de e-health week op 26 januari 2018 vindt de opening plaats van de DigiTuin in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Veel patiënten ervaren DigiD als een drempel om in te loggen op MijnBravis. Het starten van een e-consult of vragenlijst digitaal invullen ervaren veel patiënten als best lastig. Hierbij willen we de patiënt beter helpen en begeleiden. Samen met Nictiz en Logius werken we aan een one stop shop waarbij de patiënt in 1 keer naar het hoogst haalbare niveau op het gebied van DigiD wordt geholpen.

Eerste ziekenhuis in Nederland met een DigiTuin

Wij gaan deze pilot als eerste ziekenhuis in Nederland. Daarnaast is deze ruimte bedoeld om de patiënt te inspireren met de mogelijkheden op het gebied van e-health. Het Brave InnovatieTeam helpt om met goede e-health werkelijk aan de slag te gaan. Zo kan de data van een smartwatch die een patiënt verzameld zeer interessant zijn voor een specialist, maar in de praktijk vindt dit nog vrijwel niet plaats. En de mogelijkheden van monitoren op afstand en daarbij ziekenhuisbezoek te voorkomen of te verminderen zijn groot.

We maken in de ruimte een etalage van wisselende producten om de patiënt te triggeren. Scholieren van het Markland college in Oudenbosch denken hierin mee. Patiëntenpanels en de Cliëntenraad denken mee en zijn betrokken bij de DigiTuin. In januari open we de DigiTuin in Roosendaal, Bergen op Zoom volgt in het 2e kwartaal van 2018.

Meer informatie