Online panelgesprek: Thuis, Zelf, Digitaal als het kan, maar hoe dan?!

In het online panelgesprek op maandag 6 december van 14.30 tot 15.30 uur zullen zorgprofessionals en ouderen met elkaar in gesprek gaan over de vraag: hóe gaan we het ‘thuis, zelf, digitaal’ met elkaar organiseren? Met als doel bewustwording te creëren en inzichten en inspiratie op te doen, zowel voor ouderen als voor zorgprofessionals. Meld je hier aan of lees verder voor meer informatie. 

Zo lang als mogelijk thuis wonen; daarover zijn de meesten het wel eens. Met behoud van eigen regie en met digitale ondersteuning waar passend. Zodra we gaan inzoomen op de praktijk wordt het ingewikkelder. Want: een fijn thuis voor ouderen vraagt om goede integratie van wonen, welzijn en zorg, een ondersteunend netwerk en voldoende veiligheid. De inzet van technologie daarbij voelt voor sommige ouderen eerder als een extra probleem dan als de oplossing. De hamvraag is dan ook; hóe gaan we het ‘thuis, zelf, digitaal’ met elkaar organiseren? 

Sprekers

We gaan in gesprek met o.a:

Aanmelden

Ben jij erbij? Meld je HIER aan. 

 

CIC & Genero.png