Gezond InnoLeren (besloten)

Innovaties spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen in de zorg. Het is dan ook van belang dat zorgstudenten weten welke innovaties er zijn en hoe ze gebruikt moeten worden. Dat speelt op alle opleidingsniveaus. Daarom initieert het Care Innovation Center de onine bijeenkomst Gezond InnoLeren op dinsdag 18 mei.

Vanuit de onderwijsorganisaties Avans Hogeschool, Associate Degrees Academie en Curio zijn docenten uitgenodigd om dieper op het thema in te gaan. Zij bespreken onder andere het inbedden van innovaties in het onderwijs, samenwerking tussen studenten en het practoraat.