Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

CrossCare convention, 12 juni

Op dinsdag 12 juni 2018 organiseert CrossCare haar tweede CrossCare Convention.

Toelichting projecten

CrossCare Convention brengt de zorg-en bedrijfsnetwerken van de 3 Vlaamse en 3 Nederlandse zorgproeftuinen in CrossCare samen. CrossCare Convention inspireert, deelt kennis en faciliteert grensoverschrijdend netwerken. Verschillende CrossCare-projecten lichten hun ervaringen en resultaten toe, geven demo’s en experts uit het veld delen hun kennis.

Kijk voor actuele informatie over de CrossCare Convention op de website.