Age Tech Works

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met minder mensen aan meer ouderen zorg te leveren moeten we nù slimme oplossingen bedenken. Anders kijken naar hetzelfde, anders werken.

Programma

Age Tech Works staat in het teken van uitwisselen van ideeën en ervaringen waarbij geprobeerd wordt antwoord te krijgen op vragen als:

  • Hoe organiseren we betrokkenheid, kennis en kunde van medewerkers in de zorg bij de ontwikkeling en toepassing van zinvolle nieuwe technieken?
  • Maakt het inzetten van hightech oplossingen het beroep van zorgmedewerker interessanter en daardoor aantrekkelijker en leidt dat tot meer tevredenheid?
  • Is het ethisch om ouderen te verplichten een heup-airbag te dragen zodat daarmee het aantal heupoperaties en de daarbij behorende kosten fors kunnen worden gereduceerd?
  • Hoe bekostigen we moderne intramurale huisvesting, inclusief slimme technische oplossingen?

Datum en tijd

Dinsdag 5 november
9.00 – 17.00 uur

Locatie

Theater De Maagd
Grote Markt 32
4611 NT Bergen op Zoom

Voor wie?

Het congres is voor ondernemers, zorgmanagers, innovatie-adviseurs, beleidsmedewerkers, bestuurders en zorgmedewerkers die verbonden zijn aan Anders Werken in de zorg, SEAS2Grow of Interreg. 

Bekijk het programma en/of registreren