SEAS 2 Grow: Age Tech Accelerator

De Europese Zilveren Economie-markt is de grootste ter wereld met 96 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. Bedrijven hebben moeite deze markt te betreden, omdat ze zich niet bewust zijn van hun kansen en vanwege de buitenlandse wet- en regelgeving en marktbelemmeringen. Als gevolg hiervan profiteren ouderen niet van alle innovaties die in de Europese landen worden ontwikkeld.

SEAS 2 Grow is een Interreg 2 zeeën project waarin een proactief zilveren economie-ecosysteem wordt opgezet voor de versnelling van technologische en sociale innovaties bestemd voor de 2 zeeën-markt. Hiervoor worden nieuwe instrumenten, methodes en diensten ontwikkeld die bestemd zijn voor alle betrokken partijen (bedrijven, lokale overheden, senioren, gezondheidsinstellingen).

SEAS 2 Grow heeft 3 belangrijke pakketten om de innovaties versneld naar de ZE markt te brengen.

 • Opzetten van een gemeenschappelijke 2-zeeen strategie voor de zilveren economie.
 • Opzetten van een duurzaam netwerk met testfaciliteiten in Frankrijk, België, Engeland, en Nederland voor het testen van ZE innovaties. In Nederland zijn Smart Homes, het Care Innovation Center West-Brabant en TanteLouise hierbij betrokken.
 • Opzetten van nieuwe economische modellen voor financieren van ZE­Accelerators en voor oplossingen in de woningbouw om zelfstandig wonen te bevorderen.

De Age Tech Accelerator inschrijven vóór 21 oktober 2018

Zou je jouw product/service willen testen in Frankrijk, Engeland, België en Nederland? Neem dan deel aan de AgeTech Accelerator! AgeTech Accelerator helpt je bij het ontwikkelen van het juiste product en de meest geschikte markt en gebruikers te vinden. Bij planning staan de belangrijke data in het selectieproces weergegeven.

De proeftuin kan u helpen bij de aanmelding. U kunt hiervoor contact opnemen met Chantal van Spaendonck: chantal@cic-westbrabant.nl of Natascha van Riet: natascha@cic-westbrabant.nl

Toegevoegde waarde deelname

 • Toetsen van jouw producten/services bij ouderenpanels en responsiviteit evalueren.
 • De Europese markten makkelijk bereiken dankzij de betrokkenheid van eerste gebruikers.
 • Het bepalen van relevante business modellen volgens de specificaties van elk land dankzij business model sessies.
 • Het bereiken van Europese partners voor het distribueren en verkopen van jouw producten in het buitenland.

Voorwaarden

 • Je bedrijf is gevestigd in het 2 Zeeën gebied (klik hier om het gebied te checken).
 • Je bent een innovatie product of service aan het ontwikkelen om het dagelijkse levens te verbeteren van burgers ouder dan 60 jaar. Focus bij deze ronde licht op de thema’s dementie, kwetsbaarheid en zorgrobotica.
 • Je innovatieve idee is technisch en commercieel haalbaar.
 • Je hebt interesse om het product te ontwikkelen en commercialiseren op Europees level. Bij deze ronde ligt de focus op de Nederlandse en Franse markt.

Planning

 • 21 oktober: uiterste datum voor korte aanmeldformulier (bij voorkeur eerder, zodat telefonisch nog goed afgestemd kan worden).
 • 24 oktober 12 uur deadline om aan te melden met een volledige aanmeldformulier.
 • 7 november 2018: als u bent voorgeselecteerd, kan u uw projecten pitchen in Lille voor het SEAS2Grow partnerschap.
 • december 2018: aankondiging van de resultaten (vijf tot zes bedrijven worden geselecteerd).
 • januari 2019: bedrijven betreden de Accelerator en de diensten starten.

Aanmelden

Projecten

Nederland is betrokken bij onderstaande projecten van SEAS 2 Grow